Desatero pro jízdu během prázdnin

Autor: Redakce

Sledujte dopravní zpravodajství

Rozhlasové vysílání vás varuje před případnou kolonou nebo informuje o situaci před stavebním omezením a poradí případnou objízdnou trasu včas. Web ŘSD http://www.dopravniinfo.cz/ asistenční linka: 800 280 281

 

Mějte dost tekutin i PHM

V letních měsících při dlouhých cestách nikdy nevíme, kdy se dostaneme do neočekávané kolony i na několik hodin. Proto mějme vždy dostatek tekutin pro posádku i dostatek paliva v nádrži.

 

Sledujte dopravní značení

Před omezením se řiďte dopravními značkami. Zvláštní pozornost věnujte přechodnému žlutému vodorovnému značení. Je častou chybou, že jej řidič nedodržují a vznikají tak nepředpokládané situace pro ostatní, kteří přechodně vyznačené jízdní pruhy dodržují.

 

ZIP

V místech, kde se dva jízdní pruhy sjíždí v jeden, dodržujeme střídavé řazení – pravidlo ZIP. Vždy se řadí vozidlo z pravého, pak levého, opět pravého, levého, a tak  dále střídavě do jízdního pruhu, který pokračuje.

 

Dodržujte předepsané rychlosti

Snižování povolené rychlosti před omezením není bezdůvodné. Často se dostaneme do míst, kde je změna jízdních pruhů vedena tak, že místem nejde bezpečně projet běžně povolenou rychlostí. Navíc se dostáváme do zúženého prostoru, kde nemáme tolik místa pro potřebný manévr. Hrozí také riziko vybočování návěsu u nákladních vozidel nebo zádi autobusů.

 

Nejezděte bezdůvodně pomalu

Při průjezdu omezením jedeme v ideálním případě takovou rychlostí, která je povolena. Tak je zaručena nejvyšší propustnost omezeni a snižuje se časová ztráta. Ideální je jet střídavou jízdou za sebou, vždy jedno vozidlo v pravém, druhé v levém, třetí opět v levém jízdním pruhu, a tak dále, všichni stejnou maximální povolenou rychlostí s dostatečnými rozestupy.

 

Nedělejte zbrklé neočekávané manévry – nebrzděte zbytečně

Zúžený prostor omezení nedává možnost k řešení neočekávaných situacích. Proto dáváme vždy směrová světla výrazně dříve, než chceme zamýšlený manévr provést. Ostatní nemají prostor pro vyřešení naší chyby, stejně jako my pro vyřešení jejich. Jakékoliv sešlápnutí brzdového pedálu znamená, že řidič za námi přibrzdí ještě víc a kolona se posléze zastaví. Její opětovné rozjetí znamená zbytečnou časovou ztrátu.

 

Dodržujte bezpečnou vzdálenost

V úzkém prostoru musíme mít od vozidla před sebou větší rozestup, v závislosti na rychlosti, než běžné minimální 2 sekundy v běžném provozu. V omezení nemám zpravidla kam uhnout a spoléhat musíme pouze na to, že za vozidlem před námi bezpečně zastavíme.

 

Zastavujeme s rozvahou

Když už musíme zastavit na konci kolony nebo v omezení, zastavujeme vždy tak, abychom vytvořili pruh pro jednotky IZS. Pakliže zastavujeme za vozidlem před námi, zastavíme tak, abychom viděli na vozovku pod vozidlem před sebou. Ponecháme si tak dostatek místa pro případný manévr a máme možnost vytvořit prostor pro projíždějící vozidla IZS.

První je naše bezpečí

V případě nehody na dálnici nebo rychlostní komunikaci i v omezení, vždy okamžitě opouštíme vozidlo my i naše posádka a odcházíme, co nejrychleji, do bezpečné vzdálenosti za svodidla. Až po zajištění naší bezpečnosti, zajišťujeme místo nehody.

Další články