O nás

Dopravní jednička je komunikační projekt zaměřený na masivní zvýšení povědomí o bezpečné dopravě. Cílovou skupinu tvoří lidé ve věku 3 – 79 let.  Na projektu se podílí rádia Frekvence 1, Evropa 2, ZET i multimediální značka Pigy. Každá ze zmiňovaných značek se soustředí na jinou cílovou skupinu, což umožňuje zasáhnout jak začínající řidiče, tak i zkušené řidiče nebo děti, kteří jsou jako chodci rovněž účastníky silničního provozu.

Hlavním záměrem Dopravní jedničky je snížit počet dopravních nehod a minimalizovat jejich následky. Tato aktivita je z části financována prostředky z Fondu zábrany škod. Na projektu spolupracuje také BESIP, samostatné oddělení Ministerstva dopravy, který je obsahovým garantem Dopravní jedničky.